Studia z dofinansowaniem

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie otrzymała dofinansowanie z EFS i realizuje projekt pn. „Kompetencje, Wiedza, Innowacje – zintegrowany program rozwoju WSEI” w ramach którego realizowanych będzie kilka zadań.

Dzięki projektowi studenci rozpoczynający studia licencjackie, w roku akademickim 2018/2019 na specjalnościach:

  • Szybkie prototypowanie
  • Zarządzanie firmą na rynkach międzynarodowych

otrzymają dofinansowanie ze środków europejskich do 30% wysokości czesnego.

Studenci studiów magisterskich rozpoczynający naukę w roku akademickim 2018/2019 na kierunkach:

  • Cyberbezpieczeństwo
  • Programowanie i analiza danych,

prowadzone będą dla studentów bezpłatnie.

Więcej informacji o studiach z dofinansowaniem zapraszamy na stronę: Edukacja z dofinansowaniem 

2018-03-30T09:28:06+00:00