Zabezpieczenia wierzytelności w systemie prawa polskiego – w 20-lecie przywrócenia instytucji zastawu rejestrowego

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

"Zabezpieczenia wierzytelności w systemie prawa polskiego – w 20-lecie przywrócenia instytucji zastawu rejestrowego"

Termin: 11 maja 2017 r.

Miejsce: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lubline

Organizatorzy:

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wydział Administracji i Ekonomii WSEI
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Katedra Międzynarodowego i Europejskiego Prawa Prywatnego KUL
 • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
 • Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • Katedra Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego UMCS
 • Wydział Prawa i Administracji UMCS

Komitet naukowy i organizacyjny konferencji:

 • dr Jan Mojak – Prorektor ds. Nauki i Badań WSEI;
 • prof. dr hab. Andrzej Jakubecki – Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego WPiA UMCS;
 • dr hab. Jacek Widło, prof. KUL – Kierownik Katedry Międzynarodowego i Europejskiego Prawa Prywatnego WPPKiA KUL;
 • dr Agnieszka Żywicka. 

Patronaty:

    

W 2017 r. przypada 20-lecie przywrócenia w Polsce fundamentalnej instytucji prawa cywilnego – zastawu rejestrowego. Z tej okazji serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej węzłowej tematyce prawnych zabezpieczeń wierzytelności w Polsce, która odbędzie się w dniu 11 maja 2017 r. w Lublinie w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ul. Projektowa 4.

Chcemy zaprosić Państwa do wystąpień i dyskusji na temat instytucji zabezpieczeń wierzytelności oraz ich znaczenia dla obrotu gospodarczego.

Proponujemy następujące obszary tematyczne:

 1. Zastaw rejestrowy w II Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Losy instytucji zabezpieczeń wierzytelności w prawie PRL – w tym tzw. zastaw bankowy.
 3. Ewolucja statusu wierzycielskiego banków w III RP.
 4. Przywrócenie zastawu rejestrowego w tym utworzenie elektronicznego rejestru zastawów.
 5. Ewolucja instytucji zabezpieczeń na nieruchomościach – hipoteka, przewłaszczenie na zabezpieczenie.
 6. Zabezpieczenia osobiste prawa powszechnego oraz wekslowego- poręczenie cywilne i przelew na zabezpieczenie, weksel in blanco; aval wekslowy, indos zastawniczy.
 7. Zabezpieczenia wierzytelności na prawach majątkowych, w tym na papierach wartościowych oraz prawach z zakresu własności intelektualnej oraz własności przemysłowej.
 8. Zabezpieczenia finansowe.
 9. Realizacja zabezpieczeń wierzytelności w sądowym postępowaniu naprawczym oraz egzekucyjnym
 10. Status wierzyciela zabezpieczonego w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Wyrażamy nadzieję, że szeroko zakrojona problematyka prawnych zabezpieczeń wierzytelności i poruszane w czasie obrad zagadnienia szczegółowe, związane z tym skomplikowanym, ważnym i niezwykle aktualnym obszarem obrotu prawnego i gospodarczego skłonią Państwa do przyjęcia zaproszenia i wzięcia udziału w Konferencji.

Rezultatem organizowanej konferencji będzie recenzowana monografia (5 pkt.)  zawierająca przesłane referaty i głosy w dyskusji.

Warunki udziału w konferencji:

 • Przesłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie: FORMULARZ

OPŁATA KONFERENCYJNA

 • Opłata konferencyjna wynosi: 250 zł i obejmuje: udział konferencji bez noclegów, posiłki w przerwach między obradami i lunch, wygłoszenie/opublikowanie referatu w recenzowanej publikacji.
 • Organizatorzy zastrzegają wybór referatów do wygłoszenia podczas programu konferencji, natomiast wszystkie nadesłane teksty, które otrzymają pozytywną recenzję zostaną opublikowane w monografii.
 • Istnieje możliwość opublikowania tekstu w monografii bez udziału w konferencji. Opłata za publikację wynosi - 250 zł.
 • Udział bierny w konferencji bez wygłoszenia referatu i publikacji – 200 zł.
 • Noclegi uczestnicy rezerwują i opłacają we własnym zakresie.(Proponujemy hotel zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie Uczelni: http://www.rubikon.lublin.pl/ ).

Opłatę konferencyjną z dopiskiem w tytule: "Konferencja WIERZYTELNOŚCI 11.05.2017" - należy przelać na konto Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ul Projektowa 4, 20-209 Lublin:

Bank BRE o/Lublin  06 1140 1094 0000 2027 6900 1026.

Ważne terminy:

 • 30 kwietnia 2017 r. – nadsyłanie zgłoszeń udziału w konferencji (formularz zgłoszeniowy w załączeniu), na adres e-mail: agnieszka.zywicka@wsei.lublin.pl
 • 30 kwietnia 2017 r. – ostateczny termin dokonania opłaty konferencyjnej
 • 31 lipca 2017 r. – nadesłanie przez uczestników tekstów referatów przeznaczonych do publikacji na adres e-mail: agnieszka.zywicka@wsei.lublin.pl

Wymogi dotyczące referatów/artykułów oraz karta zgłoszenia w załączeniu oraz dostępne na stronie: http://www.wsei.lublin.pl/nauka-i-badania/konferencje-naukowe 

Wymagania redakcyjne publikacji pobierz

Karta zgłoszeniowa na konferencję pobierz

Program konferencji pobierz

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.