VIII ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Problemy współczesnej profilaktyki” na temat: Szkoła wobec wyzwań współczesności

VIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu "Problemy współczesnej profilaktyki"

"SZKOŁA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI"

Termin: 16 - 17 maj 2017, Lublin

Zapraszamy na stronę facebook'a: 

Organizatorzy:

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii WSEI 

Komitet Naukowy Konferencji

 • Prof. dr hab. Zbigniew B. Gaś (WSEI w Lublinie) – przewodniczący
 • Ks. prof. dr Marek Dziewiecki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • Prof. dr hab. Henryk Gasiul (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • Prof. dr hab. Petro Husak (Wołyński Uniwersytet Narodowy w Łucku)
 • Prof. dr hab. Mirosław Jarosz (WSEI w Lublinie)
 • Prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)
 • Prof. dr hab. Wiesław Kowalski (WSEI)
 • Prof. dr hab. Anton Lisnik (Katolicki Uniwersytet w Rużomberku)
 • Prof. dr hab. Lidia Łysiuk (WSEI w Lublinie)
 • Prof. dr hab. Maria Luisa de Natale (Uniwersytet Katolicki w Mediolanie)
 • Prof. dr hab. Iwona Niewiadomska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
 • Prof. dr hab. Barbara Pilecka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Prof. dr hab. Jacek Pyżalski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Prof. dr hab. Mieczysław Radochoński (Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie)
 • Prof. dr hab. Maria Ryś (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • Prof. dr hab. Józef Stachyra (UMCS w Lublinie)
 • Ks. prof. dr hab. Marian Stepulak (WSEI w Lublinie)
 • Prof. dr hab. Stanisława Steuden (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
 • Prof. dr hab. Dorota Turska (UMCS w Lublinie)
 • Prof. dr hab. Jan Tylka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • Prof. dr hab. Stanislav Vojtko (Instytut Rodziny w Bratysławie)

Komitet Organizacyjny Konferencji

 • Dr Wiesław Poleszak - przewodniczący
 • Dr Monika Baryła-Matejczuk - z-ca przewodniczącego
 • Dr Marta Pawelec - członek
 • Ks. dr Jacek Łukasiewicz - członek
 • Mgr Małgorzata Gonet – sekretarz

Celem tegorocznej – VIII konferencji z cyklu „Problemy współczesnej profilaktyki” - jest wymiana doświadczeń badaczy i praktyków skoncentrowanych na problemach jakości funkcjonowania i efektów działania dzisiejszej szkoły oraz wizji zmian i nadziei z nimi związanych.

Pierwsze dekady obecnego wieku to gwałtowne przyspieszenie zmian w różnych obszarach życia społecznego. Obszarem, których one szczególnie dotyczą, a jednocześnie przed którym stawiają określone wymagania, jest szkoła. Poznanie tych wyzwań i sprostanie im to żmudny proces, który wymaga współpracy wielu osób i środowisk. W proces ten zaangażowani są więc przedstawiciele różnych grup i środowisk – od polityków poczynając, przez specjalistów i badaczy, aż po przeciętnego człowieka, który usiłuje odnaleźć swoją wizję szkoły w tak skomplikowanym świecie.

W tym kontekście organizowana konferencja ma na celu prezentację poglądów na temat miejsca i roli szkoły w całokształcie życia człowieka, omówienie zagrożeń i nadziei związanych z dokonującymi się zmianami, wymianę doświadczeń z prac badawczych nad środowiskiem szkolnym oraz prezentację dobrych praktyk w pomaganiu rodzicom w wychowywaniu dzieci i młodzieży, a dzieciom i młodzieży w radzeniu sobie z wyzwaniami codzienności i przygotowywaniu się do prowadzenia odpowiedzialnego życia w społeczeństwie. Szczegółowej analizie chcemy poddać zarówno procedury zarządzania szkołą, jak i prowadzone przez szkołę działania: dydaktyczne, wychowawcze,  profilaktyczne i opiekuńcze.

Tradycyjnie już konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny. Do udziału w niej zapraszamy badaczy i praktyków z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, duszpasterstwa, filozofii, prawa, nauk medycznych itd.

Obrady plenarne i praca w sekcjach będą koncentrować się wokół następujących bloków tematycznych:

 • Rola szkoły we współczesnym społeczeństwie
 • Rozwiązania systemowe w zapewnianiu optymalnych warunków dla rozwoju dzieci i młodzieży
 • Zagrożenia dla szkoły i w szkole
 • Jeśli nie szkoła - to co?
 • Uwarunkowania, przejawy i skutki zróżnicowanego funkcjonowania w roli nauczyciela-wychowawcy
 • Uwarunkowania, przejawy i skutki zróżnicowanego funkcjonowania w roli ucznia
 • Uwarunkowania, przejawy i skutki zróżnicowanego funkcjonowania w roli rodzica
 • Specyfika działań kierowanych do odbiorców o różnych potrzebach edukacyjnych
 • Nowe przejawy życia szkolnego: rozwój czy dysfunkcja?
 • Innowacje dydaktyczno-wychowawcze i profilaktyczne
 • Ewaluacja programów wychowawczych i profilaktycznych
 • Lokalna społeczność w działaniach na rzecz szkoły

W ramach Konferencji zrealizowane zostaną:

 • Sesje plenarne z referatami
 • Sesje tematyczne z doniesieniami z badań
 • Sesja plakatowa
 • Sesja warsztatowa
 • Sesja studenckich kół naukowych
 • Panel ekspertów (teoretycy i praktycy)

Pełne teksty wszystkich streszczeń i wybranych wystąpień zamieszczone zostaną na stronie Pracowni Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej WPiP WSEI. Pozytywnie zrecenzowane prace opublikowane zostaną w monografii naukowej.

Prosimy o zgłoszenia udziału w Konferencji drogą elektroniczną na stronie FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub poprzez wypełnienie karty zgłoszenia i wysłanie jej na adres: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie; ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin, z dopiskiem na kopercie: Konferencja „Szkoła wobec wyzwań współczesności”. Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać:

termin do 10 maja 

Opłata konferencyjna w zależności od terminu wpłaty wynosi:

 • udział bierny - 80 zł
 • absolwenci: udział bierny: 50 zł

Uczestnikom zapewniamy - w ramach opłaty konferencyjnej – udział w warsztatach oraz otrzymanie: materiałów konferencyjnych, wydanej po konferencji monografii naukowej oraz wyżywienie (bufet kawowy, obiad).

Opłatę konferencyjną należy przekazać na konto:

Bank BRE o/Lublin 06 1140 1094 0000 2027 6900 1026

Dodatkowych informacji udziela:

Mgr Małgorzata Gonet: tel. 081 749-32-12 , e-mail: malgorzata.gonet@wsei.lublin.pl

Dr Monika Baryła-Matejczuk: tel. 516-156-161; e-mail: monika.baryla@wsei.lublin.pl

Informacja dla autorów pobierz

Książka abstraktów pobierz

Program konferencji pobierz

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.