VI Międzynarodowa konferencja naukowa: Światło i dźwięk. Psychologiczne i interdyscyplinarne uwarunkowania niepełnosprawności sensorycznej

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI Miedzynarodowej Zagranicznej Konferencji Naukowej:

ŚWIATŁO I DŹWIĘKI. PSYCHOLOGICZNE I INTERDYSYCPLINARNE UWARUNKOWANIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI SENSORYCZNEJ

 

Termin: 12 – 13 grudnia 2017

Miejsce konferencji: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Współorganizatorzy:

 1. Katedra Psychologii Ogólnej i Społecznej
  • Wydział Psychologii
  • Wschodnieuropejski Uniwersytet im. Lesi Ukrainki w Łucku
 2. Zakład Psychologii Rozwojowej
  • Wydział Społeczno – Pedagogiczny
  • Uniwersytet Państwowy w Brześciu im. A. Puszkina

Tematyka konferencji:

Wśród wielu rodzajów niepełnosprawności na szczególną uwagę zasługuje niepełnosprawność sensoryczna. Współcześnie wzrasta zainteresowanie ludźmi z tym rodzajem niepełnosprawności. W tytule naszej konferencji pojawiło się określenie: Światło i dźwięki, co sugeruje, iż będziemy podejmować zagadnienie osób z wadą wzroku, osób z wadą słuchu, ludzi żyjących w ciszy. Jednakże konferencja będzie dotyczyć nie tylko tego rodzaju niepełnosprawności. nadal bowiem będą aktualne zagadnienie dotyczące innych grup niepełnosprawności, do których można by zaliczyć: 1) osoby o obniżonej sprawności umysłowej, 2) osoby z zaburzeniami psychoruchowymi, 3) osoby przewlekle chore, 4) osoby społecznie niedostosowane. Istotną przestrzenią naukowej refleksji będzie wymiar aksjologii, moralności, etyki, psychologii i pedagogiki społecznej oraz socjologii. Chodzi bowiem o społeczne uwarunkowania związane z postawami wobec osób z niepełnosprawnością sensoryczną oraz niepełnosprawnych z pozostałych grup, ich społeczną percepcją i oceną. Zależy nam nie tylko na tym aby podjąć naukową refleksję w wymiarze teoretycznym, ale również praktycznym. Codzienna rzeczywistość pokazuje wielość różnorodnych inicjatyw, których zadanie jest przygotowywanie nowych, oryginalnych metod i technik pracy z osobami z niepełnosprawnością sensorycznie. Przygotowuje się przy tym programy pracy, do których włączane są instytucje międzynarodowe, rządowe czy pozarządowe.

W kontekście międzynarodowego charakteru konferencji zostaną podjęte zagadnienia niepełnosprawności sensorycznej w perspektywie Polski, Słowacji, Niemiec, Białorusi oraz Ukrainy.

Biorąc pod uwagę powyższe założenia konferencji można by wyznaczyć jej podstawowe cele:

 • prezentacja programów i metod pracy z osobami z niepełnosprawnością sensoryczną;
 • aktualna kondycja rehabilitacji i rewalidacji osób z niepełnosprawnością sensoryczną w Polsce i w Europie;
 • zagadnienie systemowej pomocy państwa osobom z niepełnosprawnością sensoryczną;
 • edukacja i praca zawodowa osób z niepełnosprawnością sensoryczną; życie z niepełnosprawnością i jego wartość;
 • prezentacja nowych psychologicznych teorii i koncepcji dotyczących niepełnosprawności sensorycznej;
 • przedstawienie metod wychowania dzieci i kształtowania ich postaw wobec niepełnosprawności sensorycznej (doświadczenia wychowania przedszkolnego w Łucku na Ukrainie);
 • przedstawienie badań nad osobami z niepełnosprawnością sensoryczną w Polsce, w Białorusi, Słowacji, Niemczech  i na Ukrainie;
 • przedstawienie nowych metod, technik i narzędzi do pomiaru funkcjonowania osób z niepełnosprawnością sensoryczną;
 • prezentacja  naturalnego systemu rodzinnego jako adekwatnego środowiska kształtowania osobowego rozwoju osób z niepełnosprawnością sensoryczną;
 • przedstawienie aktualnych metod zarządzania instytucjami zajmującymi się osobami z niepełnosprawnością;
 • zaprezentowanie futurystycznych modeli pracy z osobami z niepełnosprawnością sensoryczną.

Nasze coroczne konferencje mają charakter interdyscyplinarny stąd też do udziału w nich zapraszamy teoretyków i praktyków z zakresu takich nauk jak: psychologia, pedagogika, socjologia, familiologia, medycyna, nauki o zdrowiu, filozofia itp. W konferencji będą brały udział przedstawiciele stowarzyszeń i instytucji rządowych zajmujących się osobami z niepełnosprawnością. W czasie konferencji przewidziane są:

 • sesje plenarne;
 • sesje tematyczne;
 • sesje studenckie;
 • doniesienia z badań;
 • warsztaty;
 • sesje plakatowe.

Komitet Naukowy Konferencji:

 • Prof. dr hab. Anna Žilová (Katolicki Uniwersytet w Ružomberku – Słowacja)
 • Prof. dr hab. Edward Jarmoch (Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach)
 • Prof. dr hab. Ivan Dimitrow (Uniwersytet Sofijski – Bułgaria)
 • Prof. dr hab. Józef Stachyra (UMCS)
 • Prof. dr hab. Marian Zdzisław Stepulak (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie – przewodniczący)
 • Prof. dr hab. Mirosław Jarosz (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • Prof. dr hab. Zbigniew B. Gaś (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • Prof. dr hab. Nadia Hapon (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki - Ukraina)
 • Prof. dr hab. Kogut Oksana (Iwano-Frankowski Narodowy Uniwersytet Techniczny – Ukraina)
 • Prof. dr hab. Jolanta Karbowniczek  (Akademia Ignatianum w Krakowie)
 • Prof. dr hab. Piotr Mazur (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie)
 • Prof. dr hab. Lidia Łysiuk (Uniwersytet Państwowy w Brześciu im. A. Puszkina – Białoruś)
 • Doc Innesa Filippowa (Wschodnieuropejski Uniwersytet im. Lesi Ukrainki w Łucku –Ukraina)
 • Dr Mariusz Paździor (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • Dr Adam Raczkowski (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • Dr Małgorzata Dubis (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • Prof. dr hab. Renate Oxenknecht-Witzsch (Katolicki Uniwersytet w Eichstätt-Ingolstadt –  Niemcy)
 • Prof. dr hab. Stanislav Vojtko (Instytut Rodziny Jana Pawła II  w Bratysławie - Słowacja)
 • Prof. dr hab. Vladimir A. Yanchuk (Białoruski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Mińsku – Białoruś)
 • Prof. dr hab. Leonid Pergamenszczyk (Białoruski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Mińsku – Białoruś)
 • Prof. dr hab. Nektarios Stellakis (Department of Educational Science and Early Childhood Education University of Patras – Grecja)

Komitet Organizacyjny Konferencji:

 • Dr Jacek Łukasiewicz (przewodniczący)
 • Dr Marta Pawelec (sekretarz)
 • Dr Małgorzata Sitarczyk (sekretarz)
 • Mgr Małgorzata Gonet (sekretarz)
 • Mgr Anna Binięda

Informacje organizacyjne:

Pełne teksty streszczeń i wybranych wystąpień zamieszczone zostaną na stronie konferencji: Pozytywnie zrecenzowane prace zostaną opublikowane w monografii naukowej.

Prosimy o zgłoszenia udziału w Konferencji drogą elektroniczną na stronie http://swiatloidzwieki.wsei.lublin.pl do 30 LISTOPADA 2017.

Opłata konferencyjna w zależności od terminu wpłaty wynosi:

 • wpłata do 15.11.2017 - 350 zł (uczestnictwo + publikacja)
 • wpłata po 15.11.2017 - 400 zł (uczestnictwo + publikacja)
 • publikacja artykułu (bez uczestnictwa w konferencji) – 250 zł
 • uczestnictwo w konferencji (materiały, obiad, udział w warsztatach) – 100 zł

dla absolwentów WSEI:

 • wpłata do 15.11.2017 - 250 zł (uczestnictwo + publikacja)
 • wpłata po 15.11.2017 - 300 zł (uczestnictwo + publikacja)
 • publikacja artykułu (bez uczestnictwa w konferencji) – 150 zł
 • uczestnictwo w konferencji (materiały, obiad, udział w warsztatach) – 50 zł

Uczestnikom zapewniamy w ramach opłaty konferencyjnej otrzymanie: materiałów konferencyjnych, wydanej po konferencji monografii naukowej oraz wyżywienie (bufet kawowy, obiad).

Opłatę konferencyjną należy przekazać na konto:

Bank BRE o/Lublin 06 1140 1094 0000 2027 6900 1026

koniecznie z dopiskiem: ŚWIATŁO I DŹWIĘKI

Dodatkowych informacji udzielają:

Trasa dojazdu z/na konferencje: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Projektowa 4, 20-209 Lublin, Polska, (+48) 81 749 17 77

KONTAKT

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

20-209 Lublin, ul. Projektowa 4

Noclegi można rezerwować w hotelu Rubikon w bezpośrednim sąsiedztwie Uczelni, Hotelu lub w innych hotelach w Lublinie http://tinyurl.com/bnx6ccv

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.