Ogólnopolska konferencja naukowa „Bezpieczeństwo państwa i obywateli w cyberprzestrzeni

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

„Bezpieczeństwo państwa i obywateli w cyberprzestrzeni”

Termin: 6 kwietnia 2017 r.

Miejsce: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Organizatorzy: 

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Zakład Bezpieczeństwa Państwa WSEI
 • Pracownia Nauk o Bezpieczeństwie WSEI
 • Wydział Administracji i Ekonomii WSEI

Rada naukowa

 • prof. zw. dr hab. Marek Żmigrodzki - WSEI
 • dr hab. Włodzimierz Fehler, prof. UPH - kierownik Zakładu Teorii Bezpieczeństwa w Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach
 • dr hab. Kinga Machowicz - kierownik Katedry Gospodarki Opartej na Wiedzy na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • dr hab. Katarzyna Popik, prof. WSEI - Prodziekan Wydziału Administracji i Ekonomii WSEI
 • dr hab. Paweł Soroka, prof. UJK - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Wioletta Tuszyńska-Bogucka, prof. WSEI - WSEI
 • dr Mariusz Paździor - Dziekan Wydziału Administracji i Ekonomii WSEI

Komitet organizacyjny

 • dr Justyna Trubalska
 • dr Łukasz Wojciechowski
 • dr Paweł Pochodyła
 • mgr Maciej Muzyka

Cel konferencji: Konferencja ma na celu interdyscyplinarną akademicką dyskusję na temat różnorodnych aspektów bezpieczeństwa państwa i jego obywateli w cyberprzestrzeni. Analizie poddane zostaną zagrożenia w wymiarze mikrostrukturalnym (m.in. utrata środków finansowych, haseł, kradzież tożsamości, uzależnienie, phishing, internetowa przestępczość nieletnich) oraz przedmiotowa problematyka w wymiarze makrostrukturalnym (m.in. bezpieczeństwo cybernetyczne państwa, bezpieczeństwo informacji w administracji publicznej, edukacyjny wymiar procesów informacyjnych). Konferencja ma także przyczynić się do odpowiedzi na kilka istotnych pytań związanych z pojęciem cyberprzestrzeni i wielowymiarowych mechanizmów ochronnych. Jednym z priorytetów jest próba odpowiedzi na pytanie, czy Polska posiada sprawny, spójny system przygotowany na zagrożenia w przedmiotowym wymiarze.

Proponowane obszary tematyczne:

 1. Bezpieczeństwo państwa w cyberprzestrzeni – infrastruktura, procedury i zasoby ludzkie.
 2. Uregulowania prawne bezpieczeństwa państwa i obywateli w cyberprzestrzeni.
 3. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych.
 4. Formy przestępczości w cyberprzestrzeni.
 5. Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.
 6. Społeczny i psychologiczny wymiar problematyki bezpieczeństwa obywateli w cyberprzestrzeni.
 7. Wpływ procesów edukacyjnych i informacyjnych na wzrost bezpieczeństwa obywateli w cyberprzestrzeni.
 8. Audyt bezpieczeństwa informacji i analiza ryzyka.
 9. Problematyka bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w samorządzie terytorialnym.
 10. Bezpieczeństwo informacji a nowe prawodawstwo Unii Europejskiej.

Warunki udziału: Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail konferencjabezpieczenstwo@wsei.lublin.pl

Opłata konferencyjna:

 • 250 zł – opłata dla pracowników naukowych, ekspertów, praktyków oraz absolwentów, która obejmuje: udział w konferencji bez noclegów, materiały konferencyjne, serwis kawowy w przerwach i lunch, wygłoszenie i opublikowanie referatu w recenzowanej publikacji
 • 150 zł – opłata dla doktorantów, która obejmuje: udział w konferencji bez noclegów, materiały konferencyjne, serwis kawowy w przerwach i lunch, wygłoszenie i opublikowanie referatu
 • 150 zł – opłata dla pracowników naukowych, doktorantów, ekspertów, praktyków oraz absolwentów, która obejmuje opublikowanie referatu w recenzowanej publikacji naukowej bez udziału w konferencji
 • 100 zł - opłata dla pracowników naukowych, doktorantów, ekspertów, praktyków oraz absolwentów, która obejmuje: udział w konferencji bez noclegów, materiały konferencyjne, serwis kawowy w przerwach i lunch

Warunkiem opublikowania referatu jest uzyskanie pozytywnych recenzji.

Wybrani prelegenci zostaną zaproszeni do opublikowania referatu w Przeglądzie Geopolitycznym (6 punktów)

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji
w Lublinie, ul Projektowa 4, 20-209 Lublin: Bank BRE o/Lublin 06 1140 1094 0000 2027 6900 1026. W tytule płatności należy wpisać: „Konferencja Cyberbezpieczeństwo 6.04.2017” oraz imię i nazwisko uczestnika.

Ważne terminy:

 • 20 marca 2017 r. – ostateczny termin wysyłania zgłoszeń
 • 31 marca 2017 r. – ostateczny termin uiszczenia opłaty konferencyjnej
 • 6 kwietnia 2017 r. – konferencja
 • 30 czerwca 2017 r. – ostateczny termin przesyłania tekstów referatów do publikacji

Informacja o noclegu:

Wszystkie osoby potrzebujące wsparcia w rezerwacji noclegu prosimy o kontakt
na adres mailowy lukasz.wojciechowski@wsei.lublin.pl

Kontakt z organizatorami:

Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie: http://www.wsei.lublin.pl/nauka-i-badania/konferencje-naukowe

Patronaty

Polskie Towarzystwo Geopolityczne  

Karta zgłoszeniowa pobierz

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.