IX Międzynarodowa Konferencja naukowa "Mechanizmy wspomagania sektora MŚP w Polsce i na świecie”

IX MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ 

MECHANIZMY WSPOMAGANIA SEKTORA MŚP W POLSCE I NA ŚWIECIE

Termin: 30 - 31 maja 2017 r. 

Miejsce konferencji: Hotel Przepióreczka, ul. 1-go Maja 6, 24-150 Nałęczów

Organizatorzy:

 • Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wydział Administracji i Ekonomii 

Patronat honorowy:Komitet organizacyjny i naukowy konferencji:

 • dr Marian Stefański, prof. WSEI – Prorektor ds. Studenckich i Współpracy WSEI – przewodniczący
 • dr Mariusz Paździor - Dziekan Wydziału Administracji i Ekonomii WSEI
 • dr Monika Wawrzeńczyk - Kulik- Prodziekan Wydziału Administracji i Ekonomii WSEI
 • dr hab. Tomasz Wołowiec, prof. WSEI
 • prof. zw. dr hab. Jan Sulmicki – Akademia Finansów i Biznesu VISTULA w Warszawie
 • mgr Sylwia Skrzypek-Ahmed – sekretarz konferencji

Tematyka i cel konferencji

Od 2009 roku Wydział Administracji i Ekonomii WSEI w Lublinie realizuje przedsięwzięcie pod nazwą  Projekt Lubelski / The Lublin Project/, którego celem jest określenie czynników i warunków wzrostu regionu lubelskiego i Polski Wschodniej, zaprezentowanie mechanizmów wspomagania sektora MŚP w Polsce i na świecie, roli polityki państwa w procesie tworzenia, tzw. przyjaznego otoczenia dla małego biznesu.

W realizacji tego przedsięwzięcia uczestniczyła duża grupa naukowców z wielu państw świata, w tym z Norwegii, Ukrainy, Słowacji, Białorusi i Izraela. Brali w niej także udział pracownicy nauki z wielu polskich uniwersytetów oraz samorządowcy z Lubelszczyzny.  Problematyka rozwoju regionalnego;- teoria i praktyka,  okazała się tak  atrakcyjna dla naszych kolegów z Europy Południowo-Wschodniej, że tym roku oczekujemy na ich liczny udział w naszej konferencji. 

Konferencja będzie stanowić zatem, jak co roku, spotkanie przedstawicieli nauki, samorządowców i praktyków życia gospodarczego, którzy będą dyskutować także nad problematyką szans i barier rozwoju przedsiębiorczości w Polsce i na świecie, finansowych źródła wspierania przedsiębiorczości, aniołach biznesu i ich znaczeniu dla rozwoju przedsiębiorczości. Proponowana tematyka ma charakter zarówno ogólnoteoretyczny jak i szczegółowy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji oraz nadsyłania tekstów referatów/artykułów. Teksty spełniające wymogi redakcyjne, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych WSEI, seria: Ekonomia lub w Monografii WSEI.


Warunki udziału w konferencji:
Udział w konferencji jest płatny i wynosi w zależności od wyboru opcji:

 1. Opłata konferencyjna w wysokości 250,00 zł obejmuje udział w konferencji, opublikowanie referatu w Zeszytach Naukowych WSEI, seria: Ekonomia lub w Monografii (Wydawnictwo Innovatio Press), lunch, przerwy kawowe, jaskinia solna
 1. Opłata konferencyjna w wysokości 100,00 zł obejmuje udział w konferencji bez referatu, materiały konferencyjne, lunch, przerwy kawowe.
 1. Opublikowanie tekstu w Zeszytach Naukowych bez udziału w konferencji: 150 zł.

Opłatę konferencyjną z dopiskiem w tytule: Konferencja: „MECHANIZMY WSPOMAGANIA SEKTORA MŚP W POLSCE I NA ŚWIECIE” – 30-31.05.2017 Nałęczów,  należy przelać na konto:

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin
Numer konta: 06 1140 1094 0000 2027 6900 1026.

Ważne terminy:

 • 15 maja 2017 r. – zgłoszenie udziału w konferencji (formularz zgłoszeniowy w załączeniu), na adres e-mail: sylwia.skrzypek-ahmed@wsei.lublin.pl
 • 20 maja 2017 r. – ostateczny termin dokonania opłaty konferencyjnej
 • 25 maja 2017 r. – nadesłanie przez uczestników tekstów referatów przeznaczonych do publikacji na adres e-mail: sylwia.skrzypek-ahmed@wsei.lublin.pl
 • 31 sierpnia 2017 r. – przesłanie Autorom informacji o przyjęciu referatów do publikacji.

Wymogi redakcyjne referatów i artykułów pobierz

Karta zgłoszeniowa pobierz

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.