III Ogólnopolska konferencja naukowa pt.: Bezpieczeństwo gospodarcze i finansowe Polski – wymiar publiczno- i prywatnoprawny

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

Bezpieczeństwo gospodarcze i finansowe Polski – wymiar publiczno- i prywatnoprawny

Termin: 2-4 czerwca 2017 r.

Miejsce: Kazimierz Dolny n/Wisłą, Zajazd „Dwa Księżyce”, ul. Sadowa 15

Patronat honorowy:

 • Okręgowy Urząd Miar w Warszawie
 • Prezydenta Miasta Lublin

Organizatorzy:

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wydział Administracji i Ekonomii WSEI
 • Zakład Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Finansowego, Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Komitet organizacyjny i naukowy konferencji:

 • dr Jan Mojak – Prorektor ds. Nauki i Badań WSEI
 • dr Mariusz Paździor - Dziekan Wydziału Administracji i Ekonomii
 • dr hab. Leszek Bielecki – Kierownik Zakładu Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Finansowego, UJK
 • dr hab. Tomasz Wołowiec - WSEI
 • dr Agnieszka Żywicka – WSEI
 • dr Piotr Makarzec – WSEI
 • dr Jarosław Czerw – WSEI
 • dr Eliza Komierzyńska – UMCS

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa, do udziału w III Kazimierskiej Konferencji Prawno-Gospodarczej, organizowanej przez nasz Wydział we współpracy z Zakładem Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Finansowego, Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Cel konferencji:

Tym razem przedmiotem obrad chcemy uczynić bezpieczeństwo gospodarcze i finansowe w Polsce w optyce prawa publicznego i prywatnego, oraz w przestrzeni społecznej  i ekonomicznej.

Mamy nadzieję, że proponowana problematyka będzie przyczynkiem do dyskusji o aktualnych i postulowanych rozwiązaniach w prawie polskim i europejskim wpływających na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego RP.  Wierzymy, że szeroko zakrojona tematyka obrad zachęci Państwa do przyjęcia naszego zaproszenia i udziału w konferencji.   

Pokłosiem konferencji będzie recenzowana monografia (5 pkt.) zawierająca zgłoszone referaty.

Proponujemy następujące obszary tematyczne:

 1. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa jako wartość ustrojowa.
 2. Polityki, plany i programy oraz ich rola w kształtowaniu bezpieczeństwa gospodarczego i stabilności finansów publicznych.
 3. Kompetencje organów administracji rządowej a bezpieczeństwo gospodarcze państwa.
 4. Wpływ organów samorządu terytorialnego na bezpieczeństwo gospodarcze i finansowe społeczności lokalnych.
 5.  Bezpieczeństwo finansowe państwa w optyce podatkowej i budżetowej.
 6. Cywilnoprawne oraz karnoprawne instrumenty kształtujące bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.
 7. Zabezpieczenia  kontraktów handlowych a ochrona praw wierzycielskich przedsiębiorców.
 8. Bezpieczeństwo prawne w kontraktach konsumenckich.
 9. Bezpieczeństwo obrotu na publicznym i niepublicznym rynku papierów wartościowych.

10. Orzecznictwo sądów powszechnych i administracyjnych w  gwarantowaniu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Warunki udziału w konferencji:

 • przesłanie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty konferencyjnej
 • Opłata konferencyjna wynosi w zależności od wyboru opcji:
 1. Opcja I. 750,00 zł : udział w pełnym programie konferencji tj.: materiały konferencyjne, całodzienne wyżywienie, 2 noclegi (zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym), opublikowanie referatu w recenzowanej publikacji.
 2. Opcja II. 500,00 zł: udział w jednym dniu konferencji (do wyboru) tj.: materiały konferencyjne, całodzienne wyżywienie, 1 nocleg (zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym), opublikowanie referatu w recenzowanej publikacji.
 3. Opcja III. 450,00 zł: udział w pełnym programie konferencji tj.: materiały konferencyjne, całodzienne wyżywienie, bez noclegów. Opublikowanie referatu w recenzowanej publikacji.

Uwaga: Obiekt dysponuje ograniczoną liczbą miejsc noclegowych. Po wyczerpaniu limitu miejsc uczestnicy będą zobowiązani do rezerwacji noclegów w we własnym zakresie (będzie dostępna tylko opcja III) o czym zostaną Państwo poinformowani przez organizatora bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia.

 • Organizatorzy zastrzegają wybór referatów do wygłoszenia podczas programu konferencji, natomiast wszystkie nadesłane teksty, które otrzymają pozytywną recenzję zostaną opublikowane w monografii.
 • Istnieje możliwość opublikowania tekstu w monografii bez udziału w konferencji. Opłata za publikację wynosi - 250 zł. 
 • Opłatę konferencyjną z dopiskiem w tytule: „Konferencja BEZPIECZEŃSTWO GOSPODARCZE 2.06.2017”  należy przelać na konto:

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ul. Projektowa 4,
20-209 Lublin

Numer konta: 06 1140 1094 0000 2027 6900 1026.

Ważne terminy:

 1. 15 maja 2017 r. – nadsyłanie zgłoszeń udziału w konferencji (formularz zgłoszeniowy w załączeniu), na adres e-mail: agnieszka.zywicka@wsei.lublin.pl
 2. 20 maja 2017 r. – ostateczny termin dokonania opłaty konferencyjnej
 3. 31 sierpnia 2017 r. – nadesłanie przez uczestników tekstów referatów przeznaczonych do publikacji na adres e-mail: agnieszka.zywicka@wsei.lublin.pl

Wymogi dotyczące referatów/artykułów oraz elektroniczny formularz zgłoszenia dostępne na stronie: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Ramowy program konferencji:

2 czerwca 2017(piątek)

 • Od 15.00 – zakwaterowanie w hotelu (Hotel „Dwa Księżyce”)
 • 19.30 – grillowa kolacja powitalna w plenerze (Hotel „Dwa Księżyce”)

3 czerwca 2017 (sobota)

 • 8.00 – 10.00 - śniadanie
 • Od 9.30 – rejestracja uczestników Konferencji(Hotel „Dwa Księżyce”)
 • 10.00 – uroczyste otwarcie Konferencji (Hotel „Dwa Księżyce” sala konferencyjna)
 • 10.15 - 12.00 – pierwsza sesja plenarna
 • 12.00 - 12.20 - przerwa kawowa
 • 12.20 - 14.00 – druga sesja plenarna
 • 14.00 – 14.45 – lunch (Hotel „Dwa Księżyce” restauracja)
 • 14.45 – 17.00 – trzecia sesja plenarna
 • 19.30 – uroczysta kolacja (Hotel „Dwa Księżyce” restauracja)

4 czerwca 2017 (niedziela)

 • 8.00 – 10.30 - śniadanie
 • 10.30 –11.30 - czwarta sesja plenarna
 • 11.30 - 11.45 -  przerwa kawowa
 • 11.45 - 12.45 – piąta sesja plenarna
 • 12.45 – 13.00 – zakończenie konferencji
 • 13.00 – 14.00 – lunch 

Program konferencji pobierz

Wymagania redakcyjne pobierz

Karta zgłoszeniowa na konferencję pobierz

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.