II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Jak pomyślnie się zestarzeć?"

  

 II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Jak pomyślnie się zestarzeć?"

                Technologia... i zdrowy rozsądek w służbie seniorom

Termin: 22 lutego 2018r. godz. 13:00

Miejsce: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ul. Projektowa 4 Lublin, AULA E

Organizatorzy:

 1. Wydział Nauk o Zdrowiu WSEI w Lublinie 
 2. Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego  
 3. Pielęgniarskie Koło Naukowe WSEI-MED

Program konferencji

 • 12.00 Rejestracja uczestników, obiad, serwis kawowy
 • 13.00-13.10 Powitanie GościJM Rektor prof. Mirosław Jarosz

Sesja Gerontologii Społecznej
przewodniczy prof. dr hab. Anna Kanios

 • 13.10-13.30 Mgr Katarzyna Fus  (Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie) Działania samorządu województwa lubelskiego na rzecz osób starszych
 • 13.30-13.50 Dr hab. Anna Kanios, prof. nadzw., Postawy wobec osób starszych pracowników zawodów pomocowych
 • 13.50-14.10 Dr hab. Beata Szluz, prof. nadzw., Problemy opieki nad seniorem dotkniętym chorobą Alzheimera w środowisku rodzinnym
 • 14.10-14.30 Dr Anna Mazur, Pomoc osobom starszym- środowiskowe formy wsparcia w środowisku lokalnym
 • 14.30-14.50 Mgr Aleksander Herman, Przeciwdziałanie zjawisku ageizmu na przykładzie miasta Lublin
 • 14.50-15.00 przerwa kawowa

Sesja Robotyki
 przewodniczy prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis

Zastosowanie robota w opiece nad osobami starszymi na przykładzie projektu ENRICHME Obawy i szanse (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)

 • 15.00-15.20 Prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Cele i założenia projektu
 • 15.20-15.40 Mgr Joanna Piasek, Robot społeczny – techniczne aspekty implementacji w środowisku
 • 15.40-16.00 Mgr Marta Lewandowicz, Wykorzystanie robota dla spersonalizowanych rekomendacji żywieniowych
 • 16.00-16.20 dr Sławomir Tobis,  Walidacja i użytkowanie robota
 • 16.20-16.30 Podsumowanie
 • 16.30-17.00 Dyskusja
 • 17.10-17.30 dr Wiesław Poleszak, Szanse i zagrożenia płynące z korzystania z nowych technologii przez seniorów
 • 17.30-18.00 prof. dr hab. Krzysztof Marczewski, Czego geriatra może nauczyć się od pediatry- czyli krótkie refleksje końcowe

Sesja plakatowa elektroniczna:

 • 13.00 – 16.20

Komitet Naukowy Konferencji

 • Prof. dr hab. Krzysztof Marczewski
 • Prof. dr hab. Mirosław J. Jarosz
 • Prof. dr hab. Teresa Kulik
 • Prof. dr hab. Wiesław Kowalski
 • Prof. dr hab. Lech Panasiuk
 • Prof. dr hab. Andrzej Szpak
 • Dr n. o zdr. Zbigniew Orzeł
 • Dr n. med.  Maria Pieniążek
 • Dr n. med. Anna Włoszczak-Szubzda
 • Dr n. med. Joanna Girzelska
 • Dr n. o zdr. Magdalena Głowacka

Komitet Organizacyjny Konferencji:

 • Prof. dr hab. Krzysztof Marczewski (Przewodniczący)
 • Dr n. o zdr. Zbigniew Orzeł (Z-ca Przewodniczącego)
 • Dr n. o zdr. Magdalena Głowacka (Z-ca przewodniczącego)
 • Dr n.med. Anna Włoszczak Szubzda (Sekretarz)
 • Mgr Aneta Gołofit (Sekretarz)
 • Dr n. med. Jolanta Dziewulska
 • Dr n. med. Maria Pyć
 • Dr n. med. Maria Pieniążek
 • Dr n. med. Beata Biernacka
 • Dr n. med. Joanna Girzelska
 • Studenci Pielęgniarstwa

Informacje organizacyjne:

Prosimy o przesyłanie zgłoszenia udziału w Konferencji drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie uczelni do dnia 18.02.2018 roku.

Formularz zgłoszeniowy na konferencje 

Udział w Konferencji może mieć charakter:

 • Biernego uczestnictwa: 50.00 zł
 • Czynnego uczestnictwa – plakat, prezentacja Power Point w elektronicznej sesji plakatowej – 100.00 zł
 • Publikacja w monografii – 150 zł (termin nadsyłania tekstów do publikacji 28 luty)

Opłata konferencyjna na konto:

Bank mBank SA O/Lublin Nr Konta 06114010940000202769001026 Koniecznie z dopiskiem: Imię i nazwisko oraz „Jak pomyślnie się zestarzeć?”

W ramach opłaty organizatorzy zapewniają uczestnikom materiały konferencyjne i serwis kawowy

Uczestnicy konferencji otrzymają certyfikat uczestnictwa

Dodatkowe informacje

Magdalena Głowacka: konferencja.seniorWSEI@interia.pl

Aneta Gołofit: aneta.golofit@wsei.lublin.pl,

tel./fax: 81 749 32 12, 81 749-17-70, e-mail: sekretariat@wsei.lublin.pl

www.wsei.lublin.pl

Technologia...i zdrowy rozsądek pobierz

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.